В процесі навчання студенти вивчають особливості технологій молочних та молоковмісних продуктів та виконують науково-дослідну роботу, моделюють виробничі процеси. Навчальні лабораторії оснащені наступними технічними засобами: термостатами та ультратермостатами, лабораторними центрифугами, центрифугами для жиромірів та водяними банями.Тобто, у наявності є всі необхідні для контролю якості сировини, напівфабрикатів і готової продукції, а також для проведення наукових досліджень, вимірювальні прилади та установки, лабораторний посуд, реактиви та ін.

Для студентів кафедри технології м'яса, риби та морепродуктів створені всі необхідні умови по проходженню ознайомлювально-виробничої, технологічної та переддипломної практик. Під час навчання студенти проходять практику на провідних підприємствах галузі, де всебічно розширюють та закріплюють знання, отримані під час лекційних, лабораторних та практичних занять в академії.

Кафедра економічної теорії та фінансово-економічної безпеки здійснює підготовку студентів за спеціальностями й освітніми програмами галузей знань «Управління фінансово – економічною безпекою». Кафедра готує для національної економіки повністю підготовлених фахівців із належними знаннями, практичними вміннями і навичками, що забезпечує високий рівень їхньої конкурентоспроможності на ринку праці та успішне працевлаштування.

Випускники кафедри експертизи харчових продуктів є фахівцями актуальної на сьогодні спеціалізації із розроблення та впровадження систем управління якістю та безпечністю харчової продукції, без яких відповідно до Закону України «Про основні принципи та вимоги щодо якості та безпечності харчових продуктів» не можлива діяльність кожного харчового підприємства.Наші випускники здобувши знання за освітньою програмою «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» займають посади в різноманітних організаціях та установах.

Рівень вирішуваних ним професійних завдань - товарознавчо-технологічний (ідентифікація товарів, забезпечення товарами підприємств торгівлі, формування структури асортименту, забезпечення ефективності технології торговельних процесів); організаційний (організація торговельного підприємництва та комерційної діяльності, управління матеріально-фінансовим станом підприємства, визначення відповідності якості товарів, тари, послуг вимогам НД, здійснення контролю за виконанням договорів, угод, контрактів, здійснення контролю за дотриманням торговельно-технологічних процесів, менеджмент підприємства, менеджмент персоналу); здійснює прикладні дослідження у галузі товарознавства непродовольчих товарів, експертизи, митної справи, технічного регулювання та біржової діяльності.

footer